• 02644295428

جزئیات پروژه

مشارکت در ساخت

پروژه ساختمانی شهرک اندیشه

توضیحات پروژه بزودی 

نام پروژه
پروژه مسکونی شهرک اندیشه  
پیمانکار
شرکت بنیان بنای استوار
نوع پروژه
ساختمان، مسکونی
وضعیت
___