• 02644295428

جزئیات پروژه

پروژه جدول گذاری سطح شهر ماهدشت

پروژه جدول گذاری سطح شهر

درصد پیشرفت پروژه : 100% (تکمیل)

شروع : بهمن ماه 1393 - پایان : اسفند 1394

کارفرما : شهرداری ماهدشت

مبلغ پیمان : 2،840،000،000 ريال

موقعیت مکانی : کرج ، ماهدشت

نام پروژه
پروژه جدول گذاری شهر ماهدشت
پیمانکار
شرکت بنیان بنای استوار
نوع پروژه
محوطه سازی
وضعیت
تکمیل