• 02644295428

جزئیات رویداد

آغاز ساخت مجتمع مذهبی، ورزشی، تجاری و آموزشی شهر جدید هشتگرد (مِهستان)

آغاز ساخت مجتمع مذهبی، ورزشی، تجاری و آموزشی شهر جدید هشتگرد (مِهستان)

با حضور استاندار محترم استان البرز جناب آقای دکتر عبداللهی ، مجتمع مذهبی ، ورزشی ، تجاری و آموزشی شامل تجاری ۳۰۰ مترمربع ، مذهبی ۳۲۰ متر مربع ، آموزشی ۲۹۰ متر مربع ، ورزشی ۲۴۹ مترمربع با سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد تومان توسط شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ( مهستان ) و شرکت بنیان بنای استوار کلنگ زنی شد.