• 02644295428

جزئیات رویداد

بازدید مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از پروژه ۶۲۰ واحدی نگار

بازدید مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از پروژه ۶۲۰ واحدی نگار

به منظور پیگیری و نظارت بر روند اجرایی پروژه های باقیمانده مسکن مهر، عباس قنبری مدیرعامل به همراه تعدادی از معاونین، مدیران و مشاوران شرکت عمران ضمن انجام بازدید میدانی در جریان آخرین وضعیت پیشرفت پروژه ها و مشکلات آنان قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید مهِستان؛ مدیرعامل شرکت عمران در حاشیه این بازدید گفت: در سایه همدلی و همراهی شهروندان و همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان با تمام توان فعالیت های عمرانی و خدماتی و کارهای باقیمانده مسکن را دنبال خواهیم کرد و مصمم هستیم تا با سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌ها فضای بهتری را برای شهروندان ایجاد کنیم.